PKH 2015 moc kort

I fjor benyttet vi en liten “plakat” ved de ulike utstillingsobjektene, og legger denne ved her.

Noen tanker om at vi kan/bør benytte denne/ noe tilsvarende i år?

Christian

Det er samme vi skal ha i år, men bilde blir det nok ikke.

Det blir generert mockort ut fra informasjonen som er registeret i moc databasen.