PKH 2015 - Budsjett og økonomi

Jeg har nå satt opp utkast til budsjett for PKH, basert på tidligere erfaringer i Trondheim og egne tanker. Siden det nærmer seg styremøte - ville det vært supert om dere kunne sende meg noen innspill/tanker basert på deres egne erfaringer, og så kan jeg få tatt dette også med - slik at denne saken blir raskt behandlet på møte. Tenker her på utgifter dere har hørt om eller alternative inntekter i tillegg til inngang og kiosksalg :slight_smile:

Chr

Legg ut utkastet her?

vedlegg

Tosca:
Endring i budsjett:

  1. Endring i post “Salg av sett medl” fra 35k til 29k både inn og ut samt endre fra antall 70 til 60 sett
  2. Endring i post “Eventstøtte” fra 15700 til 19k både inn og ut
  3. Legge til post “Diverse LEGO” med 6k i utgifter; pokaler, chrom og div elementer.