PKH 2014 - kategorier MOC konkurranser

Om noen har innspill eller tanker om temaet, kan alle som har tilgang til forumet gjerne kommentere det. Avgjørelsen tar til syvende og sist vi tre (Anne Jorun, Karl Eirik og Harald), men innspill er bra:)

Kategoriene skal lanseres i løpet av et par uker.

Bestemmes av deltagende AFOLS

 • GBC
 • Fantasy/Sci-fi
 • Bygning, max 32x64 studs
 • Åpen kategori, hva man måtte ønske
 • “Container” - men dette året noe annet. Lavterskel som kan gjøres enkelt og veldig avansert. Vi har en tanke, TBD;)

Bestemmes av publikum søndag

 • Publikumspris, alle kan stille med en modell hver

GBC er publikumsvennlig, egen klasse kan stimulere til bygging av dette.
Bygning, kan være både modulhus og alt mulig annet rart. Mange bygger en eller annen type bygning, og med størrelsesbegrensning vil en kanskje senke terskelen for å delta i denne klassen.
Fantasy/Sci-fi, forsåvidt ganske stor kategori men kan gi en del spennende MOCs.
Åpen kategori, kategoriene vil være litt ekskluderende men med åpen kategori kan alt delta. (Senere år vil man feks kunne ha andre kategorier, som feks ekskluderer GBC.)

Man kan vurdere størrelsesbegrensning på alle kategorier og innføre en egen “Store modeller”. Men da er det plutselig 6 kategorier vi AFOLs skal stemme på. Kanskje er det helt ok? Kommer litt an på hvor mye sett vi får tak i til premier.

Såh - kjør debatt! :stuck_out_tongue:

harald-

“Åpen kategori” kan fort bli litt rått parti for de største modellene, så jeg ville kanskje delt den i stor og litt minde stor :stuck_out_tongue:

Tenker bygning kan deles i 2…den som er nevt og en større. Hva med transport som egen? Biler og tog etc

Når det gjelder flere kategorier tror jeg max 5 MOC kategorier er bra, samt en for “container” konkurranse og en for publikumsprisen.
Om vi skal ha en kategori for transportmiddel, bør vi fjerne en av de andre.

Enig med store modeller etc, justert forslag;

 • GBC
 • Fantasy/sci-fi, max 4096 studs (64x64)
 • Bygning, max 32x64
 • Åpen kategori max 2048 studs (32x64)
 • Åpen kategori, større enn 2048 studs (32x64)

Samt “container” og publikumspris

Mener at transport bør være en egen. Her kan det være mye. Biler, lasterbiler, busser, tog etc. Vi har medlemmer som nesten bare bygger innen for dette og vel så viktig som mye annet tenker jeg. Ang maks 5 moc klasser…vel kan det ikke være 6? Dette er som du skriver opp til PKH-gjengen i siste instans å bestemme, men det er jo debatt du vil ha :wink:

Antall kategorier kommer litt an på hva vi har av tilgang av premier. I fjor fikk vi 7 store sett fra lauget, så om vi får 8 i 2014 er jo 6+2 kategorier brillefint;)

Og ja, jeg ville ha debatt - så takk for innspill:)