PKH 2014 - Den store haraldnoterertingogtang-tråden

Punkter å legge bak øret;

  • Jobber med outsourcing av oppsett av bord/scenelementer, kafe, inngang, dirigering av trafikk og rydding av bord/scenelementer
  • Finne to til tre som kan presentere modellene sine
  • alle modeller til konkurranser skal være påmeldt før eventet
  • oppsett av modeller kan skje på fredag fra klokken 1600 til 2300 (eller utvide til feks 0100), og lørdag fra 0900 til feks 1400.
  • stemming på modeller fra klokken 1400
  • Finne kategorier for internkonkurranser så snart som mulig, slik at folk kan bygge til kategori istedet for at vi finner kategori til det som er bygget…
  • to-tre personer som kan presentere modeller/prosjekter/byggeteknikker, slik som Samfundet og krana ble presentert under PKH 2013. Hvem kan være aktuelle? L@go og biler?
  • årsmøte og middag lørdag kveld som under PKH2013? (men denne gangen med luft under årsmøtet…
  • booke inn Outland i god tid (eventuelt utlyse det til de som gir oss best “deal”?). Sørge for bedre medslemstilbud og mange mindre sett som de besøkende kan kjøpe - opp til 200,-

Flott at du setter i gang Luza :smiley:
Håper alle tar seg tid til aktuelle og kreative innspill de måtte ha:) Så langt har du etter min mening fått med en del av de viktigste forslag til endringer osv.

Luza og Aj-ml er i gang med arbeidet med PKH 2014. Ut i fra prat med Luza og Aj-ml er de i gang med å prøve å få til en avtale/avklare med Charlottenlund V.G.S om siste helgen i april. Styret har sagt at det er arr. som må velge helg ut i fra hva de kan osv og synes valg av helg er flott hvis det også passer for skolen :slight_smile: Styret bevilget i styremøtet før sommeren at de har kr 40.000 til disposisjon for PKH2014. Slik jeg oppfattet innspillet til Aj-ml under styremøte i går, var det ønskelig å holde endelig dato tilbake til endelig avtale var gjort med skolen.

Lykke til! :slight_smile:

Jeg antar vi forsetter med elektronisk registrering av moc’s til PKH 2014.
Når ønsker vi å åpne denne og har noen forslag til endringer?

Hilsen
Morten

ja, har forslag til endring. sender du linken så man kan se hva det var igjen?

Her kommer’n
http://ostehovel.com/brikkelauget/moc/

Det vil vi! Den kan strengt tatt åpnes så snart den er klar til å åpnes.

harald-

jeg synes kategoriene bør endres til å stemme med konkurransekategoriene.
man kunne da kanskje ha et kryss for om den aktuelle MOCen deltar i den kategorien i konkurransen, men sjefene ønsker kanskje en separat konkurransepåmelding.