PKH 2013 - bankterminaler

Som jeg nevnte på forrige styremøte har jeg tilgang på to bankterminaler vi kan leie til PKH:

En av dem koster 200,- pluss 1,- per transaksjon, den andre koster enten 200,- pluss 2,- per transaksjon, eller 300,- pluss 1,- per transaksjon.

Er dette interessant nok til at jeg skal ta med disse oppover?

Med de prisene syns jeg det er en god ide!
De aller fleste har nok med seg litt kontanter på et slikt arrangement, så umiddelbart tror jeg det holder med en terminal. Den kan være i døra den første timen og i kiosken resten av tiden, feks?

Bør holde med en ja, fordeling på hvor den står kan vi gruble litt på.

Og i det vi bringer inn terminal kommer vi over i det neste problemet: oversikt over innbetalinger.
Vi burde kanskje ha en måte å telle skikkelig hvor mange som betaler i døra også, på en eller anna måte…

Kiosken er litt mer “lettvint” - “Vi solgte for et N kroner”, evt. med litt nedtegna “Det gikk med så mye kaker/kaffe/saft” til seinere år.

Har tenkt litt på det, og har to forslag;

  • stemmeseddelen som alle får i døra nummereres når jeg printer de.
  • vi har kontroll på hvor mange esker med minifigs vi åpner/har igjen

Det gir oss ikke 100% rett tall, men er muligens lettere enn andre løsninger jeg har kommet på…

hva om det sitter 2 stk i døra? en som teller og en som tar imot betaling? vist det kommer veldig mange kan jo den ene ta imot kontant betaling også, så ikke køa blir så veeeldig lang :wink:

Satt vi ikke å skrev ned på papir når vi tok i mot betaling i fjor?

To i døra kan være en plan. Skal se om jeg får sett på fordeling av “mannskap” i kveld. Vi er jo relativt mange å ta av.

Vi startet med det, men mistet kontrollen på det etter ca. 10 minutter eller no slikt:p

Jeg vet ikke om to i døra er bra bruk av folk om man finner andre måter. To i døra ved start og når det er travelt er greit, men bare å sitte med telling tror jeg er unødvendig bruk av ressurser.

Jeg har nettopp gjennomført årets hjemmebryggfestival, og vet akkurat hvor fort det blir kaos av tellinga - man skal ta imot penger, man skal gi ut veksel, man skal gi ut masse lapper og minifigs - og så skal man i tillegg notere en strek på ei liste… det blir fort det minst viktige og derfor avglemt når neste familie står i køa…
Nummererte ark/kvittering for avstemning som gis til alle over 2 år (og ligger i systematiske bunker slik at en har oversikt) kan funke, muligens bedre enn minifigs som fort takkes nei til av enkelte voksne, og kanskje gis til noen i barnevogn for å unngå skrik og sjalusi mellom søsken?

Da ønsker vi gjerne å leie den billigste terminalen.

Telling i døra gjør vi da ved at stemmeseddlene de får i inngangsdøra er nummerert.