På Kloss Hold 2021: 22.-24. OKTOBER

English below

Hei!

Som tittelen indikerer, er nå datoene satt for årets På Kloss Hold. På grunn av en etter hvert nokså velkjent global pandemi vil det etter alle solemerker å dømme være umulig å arrangere en sammenkomst med flere hundre deltagere i Trondheim i april, slik planen og tradisjonen var. I stedet satser vi på å være tilbake for fullt nest siste helg i oktober!

Vi kjørte jo en avstemning på hvilken av to helger i oktober som passet best for folk, og den er pr. nå så jevn at det ikke pekte seg ut noen soleklar favoritt. Det er enkelte andre faktorer som også spiller inn, og ettersom det bare skiller to stemmer veide disse andre faktorene såpass tungt at vi har landet på 22.-24. oktober. Vi må også nevne at vi er veldig glade for oppslutningen om avstemningen - at nesten 50 stykker har sagt de vil komme uansett hvilken helg det ble, er veldig gledelig og et svært godt utgangspunkt!

Stedet blir Charlottenlundhallen, som i 2019 - den er booket allerede. Nå starter arbeidet for oss arrangører med å prøve å sørge for at programmet blir så bra at dere ikke føler dere har noe valg, men bare ta turen til Trondheim!

Vi gleder oss masse til endelig å få samle folk igjen! Inntil videre håper vi alle er ved god helse og unngår å bli smittet.

Harald og Are

Hi!

As the topic title indicates, the dates have now been set for this year’s På Kloss Hold. Because of a certain global pandemic that by now has become relatively well-known, hosting a gathering with hundreds of participants in Trondheim in April, as usual, and as we originally planned, is just not possible. Instead, we hope to be back with a bang on the penultimate weekend of October!

We ran a poll on which of two weekends in October that suited people the best, and as of now the vote is so even that there was no clear favourite. Certain other factors also play a part in this, and because only two votes separate the two alternatives, those other factors moved the decision to October 22-24. We also have to emphasise that we’re very happy so many people voted - nearly 50 people saying they’d come to Trondheim in October regardless of which weekend we ended up with, is very uplifting and a brilliant starting point!

The venue is Charlottenlundhallen, as in 2019, and it has already been booked. Now we start working to make the program so tempting that you guys feel you have no choice - you simply need to travel to Trondheim!

We’re very much looking forward to being able to bring people together again. Until then, stay safe and healthy!

Harald and Are

Yey!! :smiley: :smiley:

Fantastisk! Krysser alle fingre og alt annet for at dette går veien. Vi gleder oss! :slight_smile:

Fantastisk det gledes :slight_smile:

Savner dere så innmari!

Blir det aldri oktober ?

Reier