På kloss hold 2020

17.-19 april 2020

  • 17.-19. april 2020
  • 25.-26. april 2020
  • Charlottenlundhallen (årets arena)
  • Charliottenlund Vgs (tidligere års arena)
  • Finn annen arena

0 voters

Komplisert avstemming på gang!
Du kan avgi tre stemmer:
Dato - om begge datoene funker for deg, gi to stemmer (en til hver). Om en funker/er mest aktuell, gi en stemme.
Arena - gi en stemme til det alternativet du liker best

I 2020 er første påskedag 12. april

Arena;
Charlottenlund vgs vil antagelig bli noe billigere men sum utgjør så lite at arenaens egnethet veier tyngst
Andre arenaer vil bli vesentlig dyrere enn Charlottenlundhallen (der vi var i år)

PS! Komiteen har pr nå ikke diskutert dato eller sted for PKH2020, men vi ønsker oss en pekepinn på hva folket ønsker :slight_smile: