På kloss hold 2018 - GBC

Ja, vi skal ha stor utstilling av GBC-modeller i år også! :mrgreen:

Nytt av året er at GBC ikke kan meldes på i publikumsprisen. Årsaken til dette er at det er vanskelig for publikum å skjønne at det er én modul som skal vurderes og ikke hele oppsettet. For å bøte på dette, oppretter vi en egen GBC-kategori i den interne MOC-konkurransen! GBC’er som skal delta i denne konkurransen må følge GBC-standarden 100% og være ditt eget design.

Påmelding av GBC’er til MOC-konkurransen gjøres her. Påmeldingsfrist: 16. april
NB! Moduler som ikke skal delta i GBC-konkurransen trenger ikke meldes inn i dette skjemaet.

Har du lyst til å delta med moduler til utstillingen? Skriv i denne tråden hvor mange du stiller med, så får vi oversikt over hvor stort område vi trenger.
Alle som deltar med to eller flere moduler får hver sin Power Functions XL-motor!


[size=150]List of people who is participating with modules[/size]

  • Maico & Ben - a million or two
  • Harald - 2
  • Sjanten - 3-10
  • Merete -2-3

This year we hope to have a even bigger GBC setup!

From this year on, GBC modules can not be entered into the People’s Choice Award. The reason is simple - it’s very difficult to explain to the audience that we want them to judge one module, and not the whole GBC setup. To fix this problem, we’re adding a separate GBC categori in the internal MOC competition! If you want to enter a GBC into this category, it must comply 100% with the GBC standard and has to be your own design.

Signup for the GBC MOC competition. Deadline: April 16th

Would you like to participate with modules in the exhibition? Post in this thread how many moduels you will participate with, this gives us an idea of how much space the setup needs.
Everyone that participates with two or more modules will receive a Power Functions XL-motor!

Jeg kommer med “noen”. Dvs, et sted mellom 3 og 10, litt avhengig av hvor mange jeg får ferdig/reparert i tide. Kan sikkert spesifisere det nærmere når jeg vet sikrere.

Jeg har to…etter intens jobbing med flere av Maicos prosjekt i Skærbek.
Tar de gjerne med. Og håper å få til en til i påsken av annen modell

Det var nok Technic-deler til at jeg ble inspirert på Kids Expo.
Jeg har følgelig en modul bygget utelukkende av deler fra byggekassene …

Jeg kommer med 8-10 moduler. Jeg troede, jeg havde påmeldt dem.