På kloss hold 2018 - 27.-29. april - Trondheim

English further down

Nok en gang ønsker vi velkommen til På kloss hold i Trondheim, et arrangement for og av AFOLs!

Dato: 27. april til 29. april 2018
Sted: Charlottenlund Vgs, Yrkesskoleveien 16, Trondheim

[size=150]Kommunikasjon[/size]
Informasjon vil bli gitt på norsk og engelsk.
Brikkelauget sitt forum er primær kommunikasjonskanal, og all viktig informasjon om arrangementet vil bli oppdatert i denne tråden. Vi benytter også denne facebookgruppen til å nå deltagende AFOLs

Diskusjoner om “alt og ingenting” som angår arrangementet, kan gjøres i forumet eller på facebook - på et nordisk språk eller engelsk :slight_smile:

[size=150]Viktig informasjon[/size]
Denne listen oppdateres

 • 1. februar - Påmeldingsfrist for å være sikret goodiebag og gratis måltider
 • 15. april - Påmeldingsfrist for etternølere :slight_smile:
 • 16. april - Påmeldingsfrist MOCs
  MOCs påmeldt etter denne datoen vil ikke bli en del av layout, men stilles ut på egne bord.
 • 16. april - Påmeldingsfrist konkurranser
  Det er ikke mulig med etteranmelding til konkurransene, men man kan trekke modellen i etterkant.

[size=150]Nyttig informasjon[/size]
Denne listen oppdateres

[b]---------------------------------------------------

English-ish…[/b]

Once again we welcome you to På kloss hold in Trondheim, an event for and by AFOLs!

Date: April 27th to April 29th 2018
Sted: Charlottenlund Vgs, Yrkesskoleveien 16, Trondheim, Norwauy

[size=150]Communication[/size]
Information will be given in Norwegian and English.
The primary communication channel is Brikkelaugets forum, and this thread will be updated with all the important information about the event. We will also usethis facebookgroup to reach partcipating AFOLs

Discussions about “everything” regarding the event, could be done in the forum or on facebook - in a nordic language or in English :slight_smile:

[size=150]Important information[/size]
This list will be updated

 • February 1st - Deadline for registration to be sure you get a goodiebag and free meals
 • February 15th - The last deadline for registration
 • April 16th - Deadline to register MOCs
  MOCs registered after this date will not be part of a layout but be put on random available tables.
 • Arpil 16th - Deadline to participate in competitions
  After this date you can not add your model to a competition, but if you like you could pull your participation.

[size=150]Usefull information[/size]
This list will be updated

[size=150]Her finner du alltid oppdatert versjon av programet

Click for a always up to date version of the program[/size]

[size=150]Program[/size]
Endringer kan forekomme

Fredag 27. april
15.40 - lokalet åpner, rigging og oppsett av utstilling
18.00-19.00 - registrering åpen
19.00 - grilling
21.00 - speedbuilding, kvalik
21.30 - speedbuilding, finale
23.00 - lokalet stenger

Lørdag 28. april
08.00 - lokalet åpner, oppsett av utstilling
08.15-08.45 - registrering åpen
09.00 - velkommen, keynote speech v/Kevin Gascoigne, Fairy Bricks
09.30-10.00 - presentasjon: Virkelige bygninger - i LEGO, v/Bård Nome
10.30 - Brief for alle utstillere
11.00-16.00 - utstilling åpen
12.00-14.00 - lunsj, brødmat tilgjengelig i LUGlounge
12.00-12.45 - workshop: grøntmoduler v/Terje
14.00-14.45 - workshop: fjellmoduler v/TBD
16.05 - avstemming MOCs
16.45-17.15 - På Kloss Hold: “The Talk Show”
17.40 - siste frist innlevering stemmeseddler
17.45 - lokalet stenger
18.20 - avreise fra Bakeriet hotell til AFOL-kveld
00.30 - ankomst hotellet

Søndag 29. april
08.30 - lokalet åpner
09.00-0945 - presentasjon: LEGO som jobb v/Warren og Kitty Elsmore
09.45-10.30 - presentasjon: LEGO-tog v/ Holger Matthes
11.00-16.00 - utstilling åpen
12.00-14.00 - lunsj, brødmat tilgjengelig i LUGlounge
12.00-12.45 - presentation: Prosjekt Steampunk PKH 2019 v/Reier Pytte
17.00 - premieutdeling publikumsprisen
19.00 - mat
→ 23.00 - nedrigg

Mandag 30. april…for de som er i Trondheim på mandag…
09.30 - en liten tur i Trondheim sentrum
11.30-12.00 - TBD
12.30 - lunsj Egon resturant i Tyholttårnet


[size=150]Program[/size]
Changes may occur

Friday April 27th
15.40 - the premises opens, rigging and setup of the exhibition
18.00-19.00 - registration open
19.00 - barbeque
21.00 - speedbuilding, qualifying
21.30 - speedbuilding, finale
23.00 - the premises is closed

Saturday April 28th
08.00 - the premises opens, setup of the exhibition
08.15-08.45 - registration open
09.00 - welcome, keynote speech by Kevin Gascoigne, Fairy Bricks
09.30-10.00 - presentation: Real buildings - in LEGO by Bård Nome
10.30 - brief for all exhibitors
11.00-16.00 - exhibition is open
12.00-14.00 - lunsj, brødmat tilgjengelig i LUGlounge
12.00-12.45 - workshop: terrain modules by Terje
14.00-14.45 - workshop: mountain modules by TBD
16.05 - voting for best MOCs
16.45-17.15 - På Kloss Hold: The Talk Show
17.40 - deadline submission of voting ballot
17.45 - the premises is closed
18.20 - departure from Bakeriet hotell for the AFOL evening
00.30 - arrival at the hotel

Sunday April 29th
08.30 - the premises opens
09.00-0945 - presentasjon: LEGO for a living by Warren og Kitty Elsmore
09.45-10.30 - presentasjon: LEGO trains, by Holger Matthes
11.00-16.00 - exhibition is open
12.00-13.00 - lunsj, brødmat tilgjengelig i LUGlounge
12.00-12.45 - presentation: Project Steampunk PKH 2019 by Reier Pytte
17.00 - prize ceremony, peoples choice awards
19.00 - food
→ 23.00 - downrigging

Monday April 30.th…for those who will be in Trondheim on monday…
09.30 - a walkaround in Trondheim town center
11.30-12.00 - TBD
12.30 - lunch at Egon resturant in Tyholttårnet

[size=150]Nyttig informasjon om det å være deltager[/size]

Hvem kan delta?
For å delta må du være medlem i et rLUG, feks Brikkelauget.
Alle under 18 år må ha med seg en myndig person som har ansvaret.

Er det registreringsavgift?
Nei, det er gratis å delta som AFOL :mrgreen: .

Mat under arrengementet
Middag fredag, lørdag og søndag samt lunsj lørdag og søndag er inkludert i deltageravgiften. Sa vi forresten at det ikke er noen deltageravgift?
Drikke må hver enkelt besørge selv.

Overnatting
Vi jobber med å finne en ok overnattingsplass med hyggelige priser. (Ta gjerne kontakt om du har kontakter :slight_smile:

Hva forventes av meg som deltager?
Først og fremst LEGO! Vi ønsker en utstilling som viser mangfoldet innen hobbyen vår. Utstilling av store og små MOCs, gamle som nye. ALT av MOCs er hjertelig velkommen. Selv om du har sett din MOC på 100 utstillinger, er det ikke sikkert alle medlemmene i Brikkelauget har sett den og i alle fall ikke de rundt tusenmilloner besøkende lørdag og søndag. Så ta med gammelt og nytt - både det som har vært på PKH før og det du aldri har hatt med!
Vi ønsker også utstilling av gamle og nye originale LEGO modeller, eller modifiserte versjoner av disse. Eller om du har andre produkter produsert av LEGO, ta det med og still det ut.

Sjekk respektive tråder for organisering av utstillingene! (Disse trådene dukker opp når vi nærmer oss utstillingen:)

Hva kan du bidra med i løpet av helga?
Vi leier inn hjelp til rigging, vakter og nedrigging, men vi trenger fortsatt bidrag fra alle deltagende AFOLs

 • Under rigging bidrar alle med det de kan. Det er ansvarlige personer som vil organisere riggingen.
 • Lørdag og søndag 11-16 har vi behov for vakter på noen aktiviteter. Det bør i utgangspunktet bli maks 30 minutter pr person.
 • Lørdag og søndag 11-16 hjelper alle til å ivareta modellene så de besøkende ikke tar på de, rydder rundt byggebord etter behov, plukker litt søppel, snakker litt med alle de besøkende og ellers bidrar etter behov
 • Ved rydding håper vi mange kan hjelpe til til alt er ryddet, men de som har lang reise prioriterer sitt eget og slippes avgårde så fort som mulig.
 • At du på en god måte har merket skinner, baseplater, hammar-plast bokser etc så alle får med seg kun sine egne eiendeler hjem;)
 • Og til slutt den klassiske: husk å ta med godt humør å kos dæ! :smiley:

[size=150]Usefull information about beeing participant[/size]

Who can participate
All AFOLs that are members of an rLUG can participate.

Is there a registration fee?
No, as an AFOL its free to participate :mrgreen: .

Food during the event
Dinner friday, saturday and sunday and lunch saturday and sunday is included in the fee. Did we mention that there is no fee to participate?
Drink must be paid by the participants

Accomadation
We are looking into it and hope to get a solution with a nice price…at least nice compared to Norwegian prices…

What is expected from me as a participant?
First of all; LEGO! We want to build an exhibition to show the diversity in our hobby. We want an exhibition of huge and small MOCs, old an new ones, everything is welcome even if you have showed it at PKH or another exhibition before!
We also would like to show old and new LEGOsets, or modified versions of sets. Or do you have other products made by the LEGO Company? Bring them and show them to the public.

We will have multiple threads on the forum to organize the exhibition.

What can you contribute with during the weekend?
We will hire some help for the setup and during the event, but we still might need some help from the AFOLs.
It would be nice if everyone helps where it’s needed, if you see it your self or is asked to help.

The most important thing is that you bring a smile and have a good time! :smiley:

[size=150]Workshops og presentasjoner
[/size]
Lørdag 09.30-10.00 - presentasjon: Virkelige bygninger - i LEGO, v/Bård Nome
Bård har gjenskapt flere virkelige bygninger i LEGO. I løpet av denne presentasjonen forteller han litt om hvordan han går fram for å få proporsjonene rett og finne ut hvilke detaljer det er lurt å fokusere på - og hva slags kompromisser man kan inngå for å få best mulig resultat.

Lørdag 12.00-12.45 - workshop: grøntmoduler v/Terje Schjelderup
Vi bygger på samtalene fra årsmøtehelgen på Hamar, og jobber videre mot en standard for grøntmoduler for Brikkelauget.

Lørdag 14.00-14.45 - workshop: fjellmoduler v/TBD
Vi bygger på samtalene fra årsmøtehelgen på Hamar, og jobber videre mot en standard for fjellmoduler for Brikkelauget.

Søndag 09.00-0945 - presentasjon: LEGO som jobb v/Warren og Kitty Elsmore
I 2012 forlot Warren Elsmore IT-jobben sin for å satse på en karriere som profesjonell LEGO-bygger. Seks år senere er kona Teresa, med kallenavn Kitty, en av flere ansatte i firmaet, som blant annet har stått bak byggingen av verdens største LEGO-skip. I løpet av tre kvarter får du høre hvordan reisen har vært - og hva som er det merkeligste oppdraget de har blitt spurt om å påta seg.

Søndag 09.45-10.30 - presentasjon: LEGO-tog v/ Holger Matthes
Holger Matthes er ekspert på LEGO-tog. Han var med å designe Hobby Train-settet (10183) i 2007, som kom ut under Factory-paraplyen, og i 2016 ga han ut boka “LEGO Eisenbahn”, som i fjor ble oversatt til engelsk som “The LEGO Train Book”. Han kommer til Trondheim med flere av sine egne tog og vil fortelle om både sin egen og LEGOs tog-historie. Og hvis du kjøper boka og tar den med, signerer han gjerne!

Søndag 12.00-12.45 - presentasjon: Prosjekt Steam Punk PKH 2019 v/Reier Pytte
Hva er steampunk? Hvorfor skal man bygge steampunk? Og hadde det ikke egentlig vært en kul idé å ha et samarbeids-steampunk-prosjekt som kan stilles ut for første gang på PKH i 2019 - og deretter vokse litt hvert år? Reier tar oppdraget!


[size=150]Workshops and presentations
[/size]

Saturday 09.30-10.00 - presentation: Real buildings - in LEGO,by Bård Nome
Bård has recreated several real buildings in LEGO form. During this presentation he will explain how he gets the proportions right and figures out what details to focus on - and how you can compromise for the best end result.

Saturday 12.00-12.45 - workshop: terrain modules by Terje Schjelderup
Building on the conversations from our annual general meeting in Hamar, working towards a joint landscape module standard for Brikkelauget. PS: AIMED PRIMARILY AT NORWEGIAN LUG MEMBERS - MIGHT NOT BE IN ENGLISH

Saturday 14.00-14.45 - workshop: mountain modules by TBD
Building on the conversations from our annual general meeting in Hamar, working towards a joint mountain module standard for Brikkelauget. PS: AIMED PRIMARILY AT NORWEGIAN LUG MEMBERS - MIGHT NOT BE IN ENGLISH

Saturday 09.00-0945 - presentation: LEGO for a living by Warren og Kitty Elsmore
In 2012, Warren Elsmore left his IT job for a career as a professional LEGO builder. Six years later his wife Teresa, Kitty among friends, is one of several employees in the company, which among other things has been responsible for building the world’s largest LEGO ship. In 45 minutes you will get the story of the journey - and find out what the weirdest commission request has been.

Saturday 09.45-10.30 - presentation: LEGO trains, by Holger Matthes
Holger Matthes is an expert on LEGO trains. He was one of the designers of the Hobby Train set (10183) in 2007, which came out under the Factory label, and in 2016 he released the book “LEGO Eisenbahn”, which last year was translated into English as “The LEGO Train Book”. He will bring several of his own trains to Trondheim, and he’ll talk about his own and LEGO’s train history. And if you buy his book and bring it, he’ll happily sign it!

Saturday 12.00-12.45 - presentation: Project Steam Punk PKH 2019 by Reier Pytte
What is steampunk? Why would you want to build steampunk? And wouldn’t it actually be a brilliant idea to start a collaborative steampunk project that can be displayed for the first time at PKH 2019 - and then grow a little bit every year? Reier is on the case!

.

Lørdag kveld blir det auksjon!
Vi har allerede flere spennende auksjonsobjekter på plass, men tar også imot donasjoner fra deltagerne :smiley:
Små eller store ting, så lenge det er LEGOrelatert er det hjertelig velkomment.

Auksjonen er til inntekt for arrangementet.

Huk tak i Are eller Harald og overlever auksjonsobjekter - vi tar imot fra fredag 1700 fram til auksjonstart.

Vi forbeholder oss retten til å splitte opp og slå sammen auksjonsobjekter - og skulle det bli veldig mange objekter kan det hende noe spares til senere PKH :slight_smile:

Informasjonen i denne tråden har fått flere oppdateringer, de viktigste er som følger;

 • informasjon om påmelding av MOCs til utstilling og konkurranser
 • informasjon om påmelding av originale LEGO-modeller
 • detaljer om workshops og foredrag
 • innhold i programmet

Du finner detaljer med lenker i den første posten.

Spør om noe er uklart!


The information in this thread has received several updates, the most important is as follows;

 • Information about registration of MOCs for exhibitions and competitions
 • Information about registration of original LEGO models
 • details in workshops and presentations
 • contents of the program

You will find details with links in the first post.

Ask if something is unclear!

Informasjon om alle workshops / presentasjoner er oppdatert!
Sjekk programmet for detaljer :slight_smile:


Information about all workshops / presentations is updated!
Check out the program for details :slight_smile:

Litt over to uker til vi møtes! :smiley:

Hvis du har sendt en melding eller stilt et spørsmål du ikke har fått svar på, send meg en melding!
Det er ikke meningen å ikke besvare henvendelser, men innimellom misser vi en melding eller to…såry - sjø! :sunglasses: :open_mouth: :mrgreen:

Synes det er dårlig gjort å ikke kunne få gratis drikke til måltidene som vi har fått i alle år uten å måtte BETALE for det som Harald skiver.
:cry:

Om du tenker over alt det andre vi får gratis så er ikke drikke noe problem å kjøpe selv :slight_smile:
Det blir vanskelig å gjøre alle glade og vi skal være glade for at vi har et så godt event som vi får så mye tilbake for å kun møte opp på :slight_smile:

Hei! Det er en liten feilkommunikasjon her - det er gratis drikke til alle måltidene unntatt middagen lørdag kveld. Så det hjelper jo litt, da :slight_smile:

Bra for info !!.

Men får en servert kvelds mat på hotellet som Harald skriver i info om overnatting ?:
I 2016 ble de nevnt de samme men på hotellet måtte jeg spise min egen mat på rommet.
:slight_smile:

Jeg har en mistanke om at du stiller feil spørsmål.
Det du vil vite er når de serverer kveldsmat.
Sannsynligvis slutter de å servere kveldsmat før vi kommer ned fra skolen på fredag, og mens vi spiser middag på lørdag.
(Tilbake 00.30)

Tenkte mest på i kveld og søndag kveld da jeg
reiser tilbake på mandag.
Stikker innom nermeste mat butikk og kjøper noen
rundstykker og litt drikke.
Da jeg har diabetes 2 blir det for lenge uten
mat hvis jeg spiser på toget ca 11:00 og grilling
er på skolen ca 19:00 så må nok spise noen
rundstykker før jeg drar opp

De har i alle fall servert kveldsmat både i går og i forgårs, så det burde være mulig å få noe der. Jeg er ikke sikker på hva de offisielle tidene er, men på onsdag sto det suppe og litt brødmat ute til etter midnatt - og suppa var både god og varm.

Nok en gang - takk for en super helg!

Vi har fått noen spørsmål om økonomisk resulat, evaluering og planer for 2019 - og dette kommer om ikke lenge.
Beklager at det tar tid, men etter noen uker med 100% fokus på PKH viste det seg at hverdagen hadde behov for litt fokus fra oss :stuck_out_tongue: