Oslo øst - Fraktekasser med skumpellets

Halloi!

Vi har 5-6 slike som skal kastes på jobben, så hvis noen vil komme og hente til å frakte/lagre modeller i, ta kontakt med meg.
Lokasjon: Rommen industrifelt