ØK: 10212 Imperial Shuttle [avklart]

Ønsker å kjøpe Lego Star[avklart]

[set]10212[/set] heter ikke Shuttle Tydirium (det gjør derimot [set]75094[/set]). Den du er ute etter heter bare Imperial Shuttle og har ingen rebel scum om bord. :ugeek:
</end pirking>

Hvis det er Imperial shuttle 10212 UCS så så jeg en av disse på Finn.no i dag.

Hehe, da er det rettet opp slik at fremtidige personer som ser posten ikke setter kaffen i vrangstrupen grunnet feil navngivning av Lego-sett :smiley:

Hvis det er det brukte setter til 6500,- du referer til synes jeg det blir i dyreste laget ift til bricklink-priser og det at Brikkehuset selger nye forseglede sett til samme prisen :stuck_out_tongue:

Jeg har en i DBG som er bricklinket, hvis du er keen :stuck_out_tongue:
Later som at den er kjøpt og driftet av en Hutt, hehehehe