Nytt LEGO arrangement på Melhus?

En ny arena for voksne LEGO byggere?
Ifølge denne nettside https://www.tronderbladet.no/kultur/2020/01/05/Lego-utstilling-i-kunstgalleri-20733203.ece, 5. januar, planlegger eieren av Galleri Mølla, Lars Erik Røe Magnussen, et nytt LEGO arrangement i Melhus, sør for Trondheim, rett etter påske.

Lars Erik sier bl.a. at det er mulig å presentere historier og fortellinger med LEGO. Det kan lages politiske budskap og samfunsengasjement. . . Bl.a. har Lars Erik kontakt med to som lager en protest montasje mot vindmøller.

Et arrangement for LEGO byggere over 16 år og hvor det kun skal ustilles MOC.

Den var satt opp i januar, men gallerieier Lars Erik Røe Magnussen sier flere han har kontakt med trenger mer tid. Nå blir utstillinga rett etter påske.

Litt uheldig at det er så og si samtidig med PKH?