Nye Facebook gruppe

Anette Helen Solberg Jørgensen og jeg har av forskjellige årsaker valgt å starte opp ei ny kjøpe/salg gruppe. Vi håper at denne kan dekke et behov som de andre ikke gjør.

4 Likes