NRK sommertog Oppdal 6. juli

Vi er fire Lego entusiaster som holder på å lage en liten Lego jernbaneutstilling i anledning av NRK sommertogets opphold på Oppdal stasjon, 6. og 7. juli.
I utgangspunktet har vi to mindre lokaliteter innen i stasjonen som vi kan boltre oss på. Nå er vi kommet så langt i vår planlegging at vi kun ønsker å anvende et avlåsbart lokale hvor vi får plass til en 8x8 baseplater utstilling.I det gamle turistkontor.
Den annen lokalitet, en åpen rapo, er nå ledig. Så hvis det er andre Lego entusiaster som kunne tenke seg å stille ut noe som har med jernbane å gjøre, er denne plass ledig. Men som sagt den er ikke avlåsbar og må være under oppsyn under hele arrangemenet.

Hvis du har interesse i å være med på å utstille din Lego på Oppdal stasjon. 6. og evt. 7 juli, da ta kontakt med kletvoldlego/mogens, med en pm, for nærmere info. Snarest!

Utfyllende informasjon om Lego utstillingen på Oppdal stasjon vil komme på forrummet i god tid før 6. juli.

kletvoldlego/mogens