Noen fra Gudbrandsdalen?

Da har vi fått en PR-forespørsel :slight_smile: De som finner seg i beskrivelsen nedenfor bes ta kontakt med Bjørn Sletten (bjorn@dolen.no).