Nettpolitiet

Hva er folkets synspunkter på dette?

facebook.com/nettpolitiet/

Håper de har fått OK fra Lego på forhånd…

Jeg tenkte det samme, i tillegg til om bildene var snappet fra nettet. Fant ikke treff på noen av de, så jeg antar at de har en LEGO-entusiast innad i huset. Tenkte jeg skulle stille spørsmålet der, men ville sjekke synspunkter her først.

Her er svaret:

“Vi er kjent med regelverket til Lego. Lego-entusiaster finnes overalt og du skal ikke se bort i fra at vi allerede er representert på lekeplassen deres.”

Ingen svar på spørsmålet om de har innhentet tillatelse fra TLG om assosierende bildebruk.

Jeg føler det ville vært rart å måtte søke godkjennelse fra Lego for dette. Er det slik at en plastelinaprodusent må godkjenne filmene som lages med deres plastelina? Må lysutstyrsprodusentene godkjenne lysshow på en konsert?

I LEGOs Fair Play-brosjyre, er det satt av et eget punkt for “forsøkt assosiasjon”.
Når et offentlig organ som politi benytter illustrasjon med LEGO-brikker og LEGO har en juridisk avtale om bruken av deres IP. er det naturlig å søke om tillatelse.

Legg også merke til at vedkommende som svarte meg unngikk å besvare om de hadde innhentet tillatelse på forhånd.

Interessant at de hinter om å være også på “lekeplassen deres”. Med det skjønner jeg at de er på forum under dekke av å være vanlig bruker. Litt klamt synes jeg sånt er, selv om det såvidt jeg husker ikke er noe forbud mot å registrere seg slik på forum.

Eventuelt er den som har gjort bildene/svarer på spørsmålene en som er medlem her fra før av?
(Nei, det er ikke meg, selv om jeg har politi som avatar her)

Jeg tror de mener å være representert her i form av en privat bruker. Det kom som et svar på at jeg sa jeg hadde gjort bildesøk på bildene de hadde benyttet og ikke fant noe. Dersom noen som var politi også var mer eller mindre aktiv bruker av forumet her, ville det vært nærliggende å tro at de også postet bilder av moc etc. Derfor tror jeg de heller har gitt noen oppdrag å lage noen mocs som illustrerer.
Tviler på at Brikkelauget er stedet der de fleste kriminelle henger :stuck_out_tongue:

Vel…noen er jo kriminelt gode å bygge lego. :mrgreen:

Jeg kjenner litt til det. Jeg vet at det juridiske er lest grundig og slikt det er brukt/vist er tolket til å ikke stride mot retningslinjene til LEGO. Som feks unngå å vise logo, bruk av navnet LEGO i noen sammenheng, bruke det politisk eller relgion osv. Dette er kun som en del av en visuell illustrasjon i forhold til veiledning/diskusjon om nettvett slik jeg tolker det. Ut i fra min viten er ingenting av det som vises hentet fra andre, men laget selv.
Nei, jeg har ikke bygget dette :slight_smile:

Baderom tush :laughing: