Mountain Brick 2019 Byggemøte

Byggemøte, lørdag 12. januar kl 13.00 - 15.00, Oppdal kulturhus, Speilsalen

Som oppvarming til Mountain Brick 2019, 2. og 3. mars, holder foreningen Mountain Brick et byggemøte i Speilsalen på Oppdal kulturhus.

*Her kan vi møtes å bygge de LEGO sett som vi ennå ikke har fått bygget.
*Kanskje se noen bilder fra Skandinavisk event og hører lidt om dette arrangement.
*Snakke lidt om hvilke ting vi hver især ønsker å presenterer/bygge til Mountain Brick 2019 og PKH 2019.

Da dette blir det første byggemøte i Oppdal blir det spennende å se om det er andre som dukker opp, eller det bare blir initiativtakeren som blir sittende alene med sine egne klosser. (Har planer om å bygge Roller Coaster som en del av et felles prosjekt, Tivoli, til MB 2019).

Velkommen til byggemøte, send gjerne en melding om du er interessert.

kletvoldlego

I Kulturhuset er det mulig å kjøpe forfriskninger.

Lørdag 12. januar kl 13.00 - 17.00 inviterer Foreningen Mountain Brick til legolørdag i Speilsalen i Oppdal kulturhus. Som opptakt til Mountain Brick 2019, 2. og 3. mars.
Byggemøte, mingling etc. Og mulighet for å planlegge felles prosjekter til Mountain Brick 2019.
Ta med et LEGO sett du kan bygge under møtet.
Les også gjerne omtalen i lokalavisen https://opp.no/2019/01/kultur/inviterer-til-legolordag/

Velkommen

kletvoldlego/Mogens

Byggelørdag, eller legolørdag som en av våre lokalaviser valgte å kalde vårt arrangement 12. januar, ble en interessant opplevelse for alle deltakere og arrangøren.
Mellom 15 og 20 deltakere var innenom Speilsalen i Oppdal kulturhus hvor rundt to tredje deler av deltakerne var av den yngre garde som ennå ikke kan oppnå medlemskap i Brikkelauget.
Men heldigvis hadde arrangøren tatt med seg en stor eske med helt nye løsbrikker som både små og store kunne bygge med. Alligevel skal man ikke skue ungdommen, og for den saks skyld foreldrene på hårene. Noen av de yngre deltakere, en søster og en bror, hadde med seg Robotten Vernie og en Bucket Weel Excavator som de selv hadde bygget dog med deres far som mentor. Overraskende, men inspirerende å se at ungdommer under den veiledende alder som LEGO oppgir på sine esker gir seg i kast med så krevende byggeoppgaver.

Spennende var det å ha med seg hele LEGO-familier hvor alle familiemedlemmer deler den samme store interesse for LEGO. I dialogen gjennom ettermiddagen ble det også fokusert på hvilken betydning det har å bygge med LEGO gjennom oppveksten og ikke minst det å lærer seg å lese byggetegninger har av betydning for senere innlæring og kommende yrkesvalg.

I Speilsalen var det en stor videoprosjektor med storskjerm hvor arrangøren presenterte bilder fra LEGO World 2016, PKH 2018 og Skandinavisk event i Halmstad. Og det var faktisk en god ide og ha mulighet for å synliggjøre med bilder de muligheter som LEGO bygning gir. Og spesielt innenfor Automated Train Control.

De yngre var begejstret for bildene fra LEGO World og spesielt av modellene fra fansonen på LW. De eldre lod seg også fasinere av hva LEGO entusiaster i Fansonen hadde bygget. Men da bildene fra Skandinavisk event ble vist ga det anledning til en dialog blant den eldre garde om organisering og bygging av et større LEGO jernbane lay out til Dovrebanens 100 års jubileum. Og da en av de eldre hadde stor innsigt i automasjons teknikk ble også de tekniske muligheter for Automated Train Control på et slik baneanlegg diskutert.

Som skrevet ovenfor ble legolørdag en lidt annerledes positiv opplevelse for arrangøren, men ga også nogle ideer om hvordan Mountain Brick arrangementene skal videreutvikles i familie vennlig retning.

Velkommen skal dere alle være til neste legolørdag som antakeligvis blir arrangert før Mountain Brick 2019, 2. og 3. mars. Følg med på forummet eller på https://www.facebook.com/groups/369168516886746/?ref=bookmarks

kletvoldlego/Mogens