Mountain Brick 2018 Oppsumering

Ja, da er det gått noen uker siden at Mountain Brick ble avholdt 17. og 18. februar. Det er nå tid for en liten oppsumering.

Arrangementet må betegnes som en suksess selvom vi ikke helt oppnåede våre måltal. Men hvordan skal man sette måltal uten å ha noe bakgrunnserfaring for lignende arrangement i Oppdal?
Og det er klart at vi på bakgrunn av våre erfaringer med det første Mountain Brick arrangement kan gjøre det bedre i 2019. Vi holder nå på med å evaluere arrangementet. Lokale spørsmålet og kommunikasjon ut mot publikum blir her de vigtigste ting og ta tak i spesielt i forhold til åpne konkurranser. Selvom vi på ingen måte kan klage på manglende omtale i lokale medier - den var solid med flere helsider og uten de store kostnader til annonsering.
Så langt regner vi med å gjentake arrangementet - Mountain Brick 2019 - på samme termin som i år. Men spørsmålet er om vi også i samme helg kolidere med LEGO world i København? Er datoene klare for LEGO world 2019? Hvilke datoer er det?

Arrangementet ser også ut til å gå med overskudd - men det hadde ikke skjet uten solid økonomisk støtte fra Oppdalsbanken, Oppdal Everk, Gjensidige Oppdal - Rennebu og Oppdal kommune. Drivverket - kulturhistorisk verksted stilte med plakater som takkegave til foredragsholdere og Oppdal turisthotell stilte med gratis lokaler. Og ikke minst hadde vi støte fra Brikkelauget med give a way og premier.
En stor takk til alle for støtte og oppbakning.

Har hatt noen samtaler/dialog med PKH Harald siden. Spørsmålet er om Brikkelauget bør lage en drejebok for oppstart og drift av publikumsarrangementer. For det er ingen som siger at Harald og Lago samt undertegnet har anledning til å forsette å arrangerehenholdsvis PKH og Mountain Brick.

Besøket på Mountain Brick 2018 ble på 250 publikummer/deltakere hvorav 200 betalte kr 50,- for å komme inn. Det var budsjetert med 400 betalende.
Alle over tre år betalte kr 50,- og fik dermed med seg en liten LEGO gave. Ingen protester på den pris.
Ialt var det 16 deltakere (20) på utstillingen hvorav 12 (20) deltok på workshoppen. Kun fem (25) deltok med konkurranseforslag. Fire av konkurranseforslagene vil forøvrig bli å se på en egen stand på PKH 2018. Tall i parantes er måltal fra budsjettet. I tillegg hadde Bård Nome og Harald Kvande - Small bricks - etablert seg på området med salg av LEGO, nye og eldre sett samt en del løsbrikker.

Publikums konkurranse var det også - og mange gikk opp i den med liv og sjel. Fem pizzabiler var premier.

Når det gjelder lokalet, vi hadde tilhold i, anså vi at det var stort nokk til 400 betalende publikummer + 100 ikke betalende. Men vi er glad for at det ikke kom flere enn totalt 250, slik at vi fikk gjennomkjøre det første Mountain Brick uten at vi kom i en presset/stresset situasjon.

Det viste seg at det besøkende publikum tok seg mye lengre tid til å være på utstillingen, prate med deltakerne og kjentfolk mens store og små lekte seg i brikkebingen. Mange gode tilbakemeldinger.
Og blant deltakerne var det dialog i god tone, utveksling av ideer og erfaring. Man hjalp hverandre med pleie og drift av de ulike utstillede LEGO modeller.

Og premiebordet var så fult at det ble premier til alle deltakerne - men det kan vi ikke love hvis det kommer flere deltakere neste år.

Når det gjelder lokalet må vi nokk vurdere og finne et større lokale selvom det og ha all aktivitet på eventhotellet Oppdal turisthotell var en fordel.

Workshoppen var vellykket. Undertegnet startet med en powerpoint som berettet om hvor stor en utbreddelse LEGO interessen har og hvilke prosjekter der ble bygget rundt om i verdenen.
Alise Plavina fra Pir 2 arkitekter i Trondheim tok oss med på spennende reise i arkitektur projekter verden rundt. Både de som ble til noe og de som endte opp på et museum for arkitekturmodeller.
Tina Selbekk fra Nasjonalparken Næringshage hadde et interssant innlegg om arkitekturen til og plassering av det nye innovasjonsenter i Oppdal.
Birgitte Jonsgård startet, på en uhøytidlig måte, med å gi noen karakter til sine egne prosjekter før hun forstatte med å presentere sin “microstasjon” til et nytt felles byggeprosjekt til Brick Train 2021. Her vil jeg legge inn på forummet noen opplysninger om prosjektets fremtid, antagligvis før PKH 2018.
Bård Nome fortalte om sine byggeprosjekter med utgangspunkt i bygging av sin LEGO kopi av Oppdal stasjon.
Det ble en spennende workshop, inspirerende og med mange flotte innfalsvinkler.

Takk til publikum, deltakere og alle samarbeidspartnere for et flott arrangement.

Og velkommen til Mountain Brick 2019.

kletvoldlego/Mogens

NB! Vi altid åpne for innspill til Mountain Brick arrangementene. Det er kun den måte at vi blir bedre til å lage arrangementer.

Høres ut som et flott arrangement.
Det kræsjet desverre med annet arrangement for min del, men helt klart noe jeg håper å få til senere.
Å skrive arrangements håndbok er en god plan.

Til info er Lego World fra 14-17 februar 2019, og det anbefales sterkt å legge arrangementet utenom dette for å sikre flere deltagere fra foreningen.