Modell & Elektronikk

Daws, I drenge og piger!
Som den oppmerksomme leseren vil ha lagt merke til, inneholder ovennevnte bald iblant artikler av interesse for oss.
Dem har en hjemmeside som er nesten tom, men inviterer bl.a. modelljernbaneklubber (som er hovedmålgruppa) til å legge links til deres sider.
Dette burde være noko for oss.
Diskutér.
Hilsen
Michael