MOC påmelding

Når ønsker du at moc påmeldingen åpner?

Oste Hovel

Jeg følger nå opp denne. Dette er ett utmerket verktøy til planlegging, og jeg merker når jeg sitter her og prøver å planlegge, at jeg savner oversikten.

IMHO, jeg ville svart ASAP!