Mandatory competition

As last year’s event never happened, you all probably have a wonderful entry for our mandatory competition ready! Because we’re simply re-launching the one that never was. I could just repeat all the rules here - but because some of you asked some good questions and made me clarify the rules a bit, I’ll instead simply link to last year’s information post, so you can read the rules there:

Mandatory competition 2020

If you have any more questions that haven’t been answered in that thread, try to remember to post them in this thread and not in the old one. If you forget, I’ll probably answer here anyway :slight_smile:

Norsk:
Siden fjorårets arrangement aldri ble noe av, så har dere vel alle sammen et fantastisk bidrag liggende til vår obligatoriske konkurranse! For vi kjører ganske enkelt den samme konkurransen på nytt. Jeg kunne selvfølgelig bare gjentatt alle reglene her, men fordi noen av dere stilte gode spørsmål som fikk meg til å komme med noen avklaringer, så får dere heller lenken til fjorårets informasjonspost og kan lese reglene der:

Obligatorisk konkurranse 2020 (norsk)

Hvis dere har flere spørsmål som ikke ble besvart i den tråden, prøv å huske å poste dem i denne tråden og ikke i den gamle. Hvis dere glemmer det, svarer jeg nok her uansett :slight_smile: