Maker Faire Oslo 18.-19. januar 2014

18.-19. januar 2014 arrangeres Maker Faire Oslo på Norsk Teknisk Museum.
Det er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, hackere, entusiaster,
geeker, håndverkere og hjemmemekkere – kan vise frem hva de har laget.
Det er mulig å stille ut, holde foredrag og/eller arrangere aktiviteter.
Man kan melde seg på med prosjekter individuelt eller som forening.

Mer info på: makerfaireoslo.no/

Det vil være et infomøte om Maker Faire på Sent-arrangementet torsdag 17. oktober.
tekniskmuseum.no/besok-oss/n … t-med-lego

Regner med at dere som stiller ut ting på NTM nå, får info og forespørsel om å stille.