Løfter 226kg vha Lego

Med kun én M motor og relativt sett få Lego Technics deler er det altså mulig å løfte 226kg…

https://www.youtube.com/watch?v=bWgTRHH656Y

Dette er en fin demonstrasjon av fysikk. Dreiemomentet til motoren er begrenset slik at ikke et lite tannhjul skal bli ødelagt, og som vist her må en fordele momentet på flere tannhjul dersom disse settes sammen slik at dette øker. En kan telle tagger på tannhjulene og regne ut at momentet blir tre ganger så stort dersom et lite tannhjul settes sammen med ett som har tre ganger så mange tagger. Resultatet i dette eksempelet er at det trengs tre rotasjoner av det lille tannhjulet for at det store skal rotere rundt en gang.

Tilsvarende med en tråd over løpehjulene der kraften dobles dersom tråden går ned og opp igjen slik at begge trådene bidrar til løftet, mens avstanden det løftes blir halvparten av avstanden en trekker i den ene tråden.

I praksis vil noe energi “forsvinne” som friksjon slik at moment og kraft blir noe lavere enn disse enkle formlene indikerer, og dette “tapet” øker ettersom en legger til flere tannhjul eller løpehjul for å oppnå høyere kraft.