Loddtrekning?

Kom på en ting - skal vi trekke en heldig vinner eller to blant billettkjøperne? Hver billett har et serienummer, og vi vet nøyaktig hvilke billetter som er blitt brukt.

klart vi skal

Det kan du være sikker på at vi burde :slight_smile: Da bør vi også gi beskjed om NÅR trekning vil skje, på hvilken måte og ikke minst hvor vi skal gjøre det :slight_smile:

God idè Matija :slight_smile:

Ja, tenker to trekninger på to forskjellige tider av døgnet ellerno’, for at sjansen for at vinnere fortsatt er der blir større.

God ide…støtter forslaget :slight_smile:

I fjor hadde vi vel at de skrev på navn og nummer? og trakk en gang utpå kveldinga eller no.

mye enklere å trekke et billettnummer som vi veit er solgt og så må alle finne frem den fine billetten og sjekke

Når man har billetter er det helt klart enklest å bruke de. De er også veldig mye enklere å trekke under selve arrangementet enn i etterkant, det var mildt sagt et h… og få delt ut premiene etter fjoråret. Ingen kunne når jeg kunne, og omvendt:p

En fordel med å trekke ut basert på stemmeseddelen, er at det da trekkes blant de som har stemt og “bidratt” og ikke alle deltagere.