LEGOLAND Billund

Er noen medlemer som skal til LEGOLAND i Billund sommer. Jeg skal til LEGOLAND i Billund
6.august til 7. august 2018. Er noen Brikkelauget medelemer i Billund dene dagen 6.auust til 7.august 2018. Jeg glemte det viktigste det er jeg tar med min mamma til LEGOLAND i Billund.