Legogeometri og terminologi

Legogeometri og terminologi
Allerede før min datter kunne snakke var hun flink til å plukke ut og sortere legoklosser i henhold til betegnelser som “to-fire”, “to-tre” og “to-to” (betegne på klosser med to knotters bredde). Nå, noen år senere, bruker vi også begrep som “fire-en”, “to-en” osv for klossene som er en knott brede, når vi bygger.
Jeg antar her at andre bruker noenlunde samme betegnelser.
Er det her enighet om denne terminologien?
Hvilke begrep bruker dere?
Videre, nå har jeg ovenfor allerede brukt betegnelsen “knott” for å betegne en klosses bredde. I hvilken grad er dette godtatt kotyme? I en mer profesjonell sammenheng kom jeg ved et tilfelle til å trekke en analogi til legoklosser, og henviste der til ulike mål, med enheten “knott”. Dette falt ikke i smak blant kollegaer. Kritikken gikk i to retninger. Først, er det gitt at alle vet hva som menes med en legoknott? (!!!). Deretter, er det virkelig bredden til en knott vi snakker om?
Ved betraktning av SNOT byggeteknikker blir de interne forholdene mellom mål på ulike legoklosser sentrale. Basisforholdene som 5:6, 5:2 og lignende er utgangspunktet. Det virker som om vi har dekket de fleste målebehov dersom vi betrakter en tidel av bredden til regulær 1x1x1 klosse som enhet. Altså, dette gir oss en “liten måleenhet” som vi kan bruke til å beskrive størrelsen på andre legoklossers mål. MLcad deler imidlertid klossens bredde i 20. Jeg finner ingen klar og enhetlig måte å benevne denne størrelse på (enten den ene eller den andre), sånn i AFOL sammenheng. Imidlertid finner jeg blant annet BrickMath dokumentet til Kim Toll under iltco org passende, der dette betegnes med u.
Er det noen av dere som har kjent behov for terminologi på dette området?
Ved muntlig omtale av SNOT detaljer, går det da i brøkforhold, eller i mikro-enheter? (eller blir det bare peking, og “se her…” forklaringer)
Jeg trenger litt back-up her, fra dere legokompetente, slik at jeg ikke igjen arresteres for å bruke måleenheter feil, i legoklossenes navn….

Jeg personlig bruker betegnelesene “knopper” og “plater”. Om jeg bygger i en enkelt bredde, bruker jeg bare lengden på klossene; en firer, en treér, en sekser osv. Ellers bruker jeg ti-en, fire-to, osv. Legger til beskrivelse om det er en spesiell fassong på klossen, f.eks rund toer plate er en “Plate 2 x 2 Round”.
Når det gjelder SNOT-teknikker tenker jeg bare at to knopper = fem plater, og er ferdig med det.
For å si det slik, jeg tar ikke LEGO såpass alvorlig at jeg prøver å få terminologien riktig. Bare jeg blir forstått er jeg fornøyd. Razz (Men det betyr ikke at jeg ikke er imponert over hvor gjennomtenkte LEGO-klossene virkelig er!)