LEGO PC versjon 3.0.0

Da er jeg tålelig fornøyd med nyeste versjonen av kabinettet. Den er døpt Black Box av åpenbare grunner.
Orker ikke fortelle så mye, da alt står på MocPages