Lego på Kjeller. (Romerikets blad)

Nå som jeg har kommet i Lego form, tipset min far som bor på strømmen om følgende artikkel
i romerikets blad papir utgave. Som jeg fant igjen på deres hjemmesider.
Handler om studeter som hjelper å utvikle nye ideer for Lego på Kjeller.

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7321079.ece