Lego Møte Oppdal Rennebu

Tirsdag 14. februar kl 20.00 har undertegnet satt tre andre Lego entusiaster stevne til et uformelt møte i Kafèn i Oppdal kulturhus.
Formålet er å simre lidt om vår felles interesse for Lego. Se på mulighetene for om vi kan få i stand noen jevnlige samlinger/byggetreff/aktiviteter som kan bidra til å utvikle oss som “byggmestre” med de danske brikker.
Hvis det er andre på dette forum som bor i distriktet rundt Oppdal og Rennebu, og som kan ha interesse i å delta på dette uformelle Lego møte, da ta kontakt med undertegnet (Ta kontakt for det tilfelle at møtested og tidspunkt kan bli endret).

kletvoldLego/Mogens