Klubbmøter

Etter inspirasjon fra LUG-orienterte artikler på Brothers Brick, og med hensyn til at vi bor veldig spredt (med “lommer” rundt omkring i landet), så ble det lagt fram ett forslag ved siste styremøte om at medlemmer skulle kunne arrangere klubbmøter, og samtidig også få slike møter satt opp på forsida. Dette for å stimulere aktivitet i Brikkelauget, for å gjøre det hyggeligere, mer sosialt men også mer aktivt og synlig.

Vi i styret oppfordrer våre medlemmer til å arrangere klubbmøter! Det vi vil er at våre medlemmer på egen hånd tar initativ til å arrangere lokale klubbmøter - dvs. avtaler med likesinnede i området om passende tid og sted, og når det har blitt bestemt, så nevn det her, og vi skal sørge for at det kommer opp på Events-kalenderen og på forsiden, slik at evt. flere får med seg at et klubbmøte holdes.

Ingen avgjørelser angående Brikkelauget kommer til å bli tatt på klubbmøtene, men styret er åpent for at forslag (f.eks arrangementer) legges fram og diskuteres om det er interesse for det, for å så bli sendt til styret og tatt opp på styremøte. Møtene skal også være åpne for alle interesserte, og ikke bare medlemmer.