Jernbane prosjekt: På de lange skinner

[attachment=0]DSC_0970 2.jpg[/attachment]
Bildetekst: Ghostbusters Firehouse under bygning til Mountain Brick 2022

Tog og jernbanergruppe
I forbindelse med Mountain Brick 2022 vil det bli avholdt et møte/workshop for de som har interesse for å bygge tog og jernbane miljøer i LEGO. Hvor spørsmålet bl.a. vil være om vi skal danne en egen uformell jernbane gruppe som samles en til to ganger om året for å kjøre på en større jernbane lay out.
Et annet spørsmålet som kanskje bør opp å vende er å få til en mer permanent jernbane lay out/standartisering slik at vi kan ta hele eller deler av layouten med oss til ulike utstillinger.

Selvsagt ønsker vi også deltakere som samler på 9 og 12 volt LEGO tog. Og er åpen for at disse to LEGO tog systemer blir med på vårt event. Gjerne for å skildre den historiske utvikling av LEGO sine tog systemer.

Flere LEGO tema på banen
Det er også et ønske at vi kan kopiere inn andre LEGO tema i vår felles jernbane lay out. Et eksempel kan være en Harry Potter stasjon med omkring liggende Harry Potter bygninger, Friends tog, Ghostbuster, et havne anlegg, spøkelses tog og eller juletog med egne jule stasjon.
Tanken er at LEGO jernbanen skal forbinde de ulike LEGO temaer og kjører gjennom dem.

Lego tog krever plass
LEGO tog og relaterte jernbanemiljøer har dessverre den størrelse at det er få av oss som virkelig har mulighet for å komme ut å kjøre med våre LEGO kreasjoner på et større anlegg til daglig. Derfor ønsker vi å bygge opp et større miljø hvor vi treffes noen ganger om året, utveksler erfaringer, har workshops, stiller ut våre kreasjoner, lager utstilling og kjøre med våre LEGO tog.

Den som følger med på nettet vil se at det er en stor interesse internasjonalt for LEGO tog, Her er det virkelig mange flotte kreasjoner , både stasjoner, bygninger og tog.

Premiering
På de årlige Mountain Brick arrangementer har det vært en voksende interesse for å delta med tog og jernbanemiljøer bygget i LEGO. Og de to siste år har vi i samarbeid med Bane NOR, eieren av jernbane infrastrukturen i Norge, om utdeling av Bane NOR Brick Train Awards. Igjen i år har vi fått til en avtale ned Bane NOR om utdeling av Brick Train Awards.

Bane NOR vil dele ut premier for beste lokomotiv, tog vogn, togsett, jernbanebygning og jernbanemiljø. Det er premier i hver de fem klasser og til slutt deles det ut en hovedpremie til en av vinnerne fra en av de fem klasser.

Vil du delta på Mountain Brick 2022
Ønsker du å delta på Mountain Brick 2022 med et lokomotiv, et togsett, en togvogn, en stasjon eller et jernbanemiljø da meld deg på snarest. Påmeldingsskjema finner du under fanen Påmelding på mountainbrick.no

Ta gjerne kontakt pr pm eller på mogens@mountainbrick.no hvis du ønsker å bidra til dialogen om opprettelse av egen uformell tog- og jernbane gruppe. Alle er velkommen.

kletvoldlego/Mogens

NB! Det danske LEGO tog miljø har dannet deres egen forening, Togklodsen, og er blitt medlem av moderorganisasjonen for de danske modell jernbaneklubber, Dansk Model Jernbane Union. Hvert enkelt medlem i Togklodsen har fremdeles deres eget medlemskap i Byggepladen, pendanten til Brikkelauget. Les mer om Togklodsen på togklodsen.dk/

Fordelen for de danske LEGO tog entusiaster er at de da kan motta økonomisk støtte fra den Dansk Model Jernbane union.

Men det gjelder vel kun for Danmark?

Hei og takk for respons på mitt innlegg.
Jeg går ut i fra at det kun er en ordning som gjelder i Danmark, men jeg skal ta kontakt med en sentral person i modell jernbanemiljøet i Norge.
Men fra min side var det å nevne Togklodsen kun et innspill og vise til hvordan man har gjort det andre steder, i den videre dialog om opprettelse av uformell gruppe i Norge som arbeider sammen om å etablere et større miljø for bygging av tog og jernbanemiljøer med LEGO klosser.

kletvoldlego/Mogens

Etter å ha kontakt med et styremedlem i Norsk Modell Jernbaneforening kan jeg opplyse om at denne forening også har en støtteordning formulert i sine vedtekter. En ordning som gjelder for foreninger som er medlem i Norsk Modell Jernbaneforening.

Men - det er et lite men - Er LEGO tog å regne som modell jernbane. I følge min kilde vil en søknad fra en forening som holder på med LEGO tog nokk vekke en del diskusjon i NML. Det er ennå ikke en unison enighet om at LEGO tog kan regnes som modell jernbane, selv om LEGO tog allerede har sine fortalere i Norsk Modell Jernbaneforening.

Bl.a. har redaktøren i foreningens blad skrevet flere artikler om Mountain Brick i bladet.

Det hetter i foreningens "§2 a) Arbeide for å tilrettelegge MJ-aktiviteter for medlemmene gjennom å støtte medlemsklubbene i å arrangere treff og messer, og gjennom medlemsklubbene generelt styrke nettverket blant MJ-interesserte i Norge.»

  • ikke til ordinær drift
  • tiltak rettet mot rekrutering

kletvoldlego/Mogens

Hah! Vi skal vise dem! :smiley:

Fun fact: Den første utstillingen vi deltok på som Brikkelauget, var
Modelljernbaneforeningens jubileumsmesse i Letohallen i april 2006.
Mener å huske at vi fikk dekka noe av reisekostnadene.
Jeg tror ikke MJF sentralt har arrangert noe sånt siden.

Hvis man ønsker å treffes oftere for å kjøre legotog, så er det
flere hobby- og modelljernbanemesser rundt omkring, bl.a
Jevnaker, Bergen, Stavanger, Hamar og Skedsmo.
På disse messene kan man delta som enkeltperson(er), eller
om man er flere, bør man kunne avklare med styret og delta som Brikkelauget.
Det er flere forskjellige arrangører, f.eks NJK, så ikke bare mj-klubber.

Jernbanemuseet på Hamar har mj-messe 5.-6. november 2022.
https://jernbanemuseet.no/modelljernbanemessen-norsk-jernbanemuseum/
De dekker kjøring for ikke-kommersielle utstillere.

Hobbymessene har som regel også innslag av andre hobbyer enn mj,
så det går fint an å delta med andre legoting enn tog, om noen ønsker det.

1 Like

Hej der

Som grundlæggende medlem af Togklodsen lad mig lige rette et par små misforståelser.

Togklodsen er en selvstændig forening som ikke er tilknyttet Byggepladen på nogle måder udover en fælles forhistorie og at de fleste af vores medlemmer har medlemsskab begge steder.

Togklodsen er medlem af Dansk Model Jernbane Union (DMJU) for at kunne udstille på landsforeningens mange udstillinger og få anerkendt og udbredt LEGO tog som en seriøs og gyldig modeljernbane standard. Økonomisk støtte er der ikke store muligheder for og slet ikke i en størrelsesorden som betyder det store.

P.t. er vi 19 meget aktive medlemmer, både som byggere og udstillere med et samlet baneanlæg som efterhånden snildt fylder 100+ m2.

Togklodsen har desuden en vis kontakt med de øvrige europæiske TLCs (LEGO Train Clubs) foruden amerikanske PennLUG og Texas Brick Railroad (begge RLUGs). Der arbejdes så småt (meget småt) på at få formaliseret et internationalt netværk.

Spørg endelig hvis I ønsker af vide mere :slightly_smiling_face:

P.S. Vi har allerede fået L-gauge anerkendt som officiel modeljernebane standard i DMJU.