Important information to all participants

I dag ble denne e-posten sendt ut til alle deltagere:

English further down!


Hei! Les denne e-posten med en gang og responder ASAP hvis noe må endres! :slight_smile:

Publikumsprisen
For å minske sjansen på feil på stemmeseddelen, kan du nå sjekke at din MOC står på listen!
Ref reglene kan man kun stille med èn modell og GBC kan ikke delta. GBC-påmeldinger er derfor fjernet, og dere som har meldt på flere modeller får en egen e-post om dette.
Dette gjelder altså kun publikumsprisen, listen over de interne konkurransene bekrefter vi under PKH.
Frist for tilbakemelding: Onsdag 18. april klokken 22.00
Her er stemmeseddelen:https://tinyurl.com/pkhstemmeseddel2018

Overnatting
Det har vært flere endringer, og jeg har garantert glemt noe. Gi tilbakemelding ASAP om noe fortsatt er feil.
Her er oversikten: https://tinyurl.com/overnattingPKH

Angående din påmelding
Har du ikke mulighet til å komme? Meld ifra så fort som mulig!
Vi har en del utgifter pr deltager, feks middag lørdag har vi bindende booking på allerede i morgen.
Her er oversikt over påmeldte: https://tinyurl.com/pkhmeals

Vi trenger hjelp!
Her står det litt om det vi trenger hjelp til: viewtopic.php?f=40&t=6280

Kommunikasjon
Under arrangementet vil alle viktige (og uviktige:) beskjeder legges i denne facebookgruppen: tinyurl.com/facebookPKH

Vi lanserer også første versjon av påklosshold.no / paklosshold.no. I 2019 håper vi at påmelding og all info kommer på denne siden, men under årets PKH vil vi kun legge ut programmet og nyttig info om bla transport.
Diskuter nettisden i denne forumtråden: viewtopic.php?f=40&t=6353


People’s Choice Award
To minimize errors on the voting ballot, it is now possible to verify the information on your MOC.
According to the rules, you can participate with one model only, and GBC cannot participate. GBC-entries are removed, and everyone who is registered with multiple MOCs will get a separate e-mail.
All this applies to the People’s Choice Award only. The list concerning internal competitions will be confirmed during PKH.
Deadline for changes: Wednesday April 18.th 22.00 CET
The voting ballot: tinyurl.com/pkhstemmeseddel2018

Accomadation
There have been several changes, and I’m sure I have forgotten some. Respond ASAP if there still is errors.
Accomadation: tinyurl.com/overnattingPKH

About your registration
If unable to attend, let us know as soon as possible!
We need accurate information on who is attending due to non-changeable reservations (i.e. Saturday night dinner that will be booked tomorrow)
This is the list of participants; tinyurl.com/pkhmeals

Communication
During the event all important (and not so important:) information will be posted in the facebook-group: tinyurl.com/facebookPKH

Today we launch the first version of the website påklosshold.no / paklosshold.no.
During PKH 2018 you will find all information on the program and transportation (and possibly a few other things) here. We look forward to PKH 2019 where we aim to collect all information on the event here! Please provide us with any feedback on the webpage: viewtopic.php?f=40&t=6353