Hvordan redde planeten? Diskusjonstråd

Hva slags energikilde vil du foretrekke?

  • Gass- og oljekraft
  • Kjernekraft (fisjon)
  • Vannkraft
  • Biokraft
  • Vindkraft
  • Solkraft
  • Saltkraft, tidevannskraft, bølgekraft
  • Geotermisk kraft
  • Fusjonskraft
  • Andre

0 voters

Åpner for diskusjon i denne tråden om hvordan forbedre forholdet på planeten vår :slight_smile:

Målet er å redusere CO2 på en økonomisk forsvarlig måte så fort som mulig. Etter å ha diskutert med en økonomist, har jeg kommet fram til at et kvotesystem kan fungere: Land med kullkraftverk (og andre fossile brenstoff òg) vil selge kvoter og bruke hver krone på CO2-rensing av kraftverkene mens de stenges. Man må da bygge andre kraftverk i mellomtiden, og støtter da vannkraftverk og kjernekraftverk. Norge er et land med mye torium. Torium vil ikke være mye mindre farlig i kjernekraftverker, men med hjelp av moderne teknologi vil et kraftverk bygget idag være mye sikrere enn et kraftverk bygget for 20 år siden eller mer (som er veldig vanlig). Mye forskning på kjernekraft vil skape biprodukter, og med mer kunnskap kan kjernefysikk brukes til å kurere kreft. Norge burde da også begynne å forske på mulighetene med fusjonskraft. Dette er veldig mye mer sikrere (0% sjanse for kjernefysisk nedsmelting) og går på vann. 1 liter vann gir samme energieffektivitet som 10 liter fossilt brennstoff. Vannkraft er det eneste andre alternativet (mener jeg personlig). Med en hydroelektrisk demning vil man kunne ha stor energiutnyttelse i forhold til andre måter. Istedenfor å bygge mange små kan man bygge noen store. Alternativer som biokraft mener jeg burde forkastes. Dette er alt for ueffektivt, og det er fortsatt forurensing med hensyn til transport. Saltkraft forskes på, men vil være for ueffektivt. Hvis man skal bygge et kjernekraftverk, burde man bygge 500-2000 MW kapasitet. Store vannkraftverker kan bygges med cirka samme kapasitet, det kommer an på omgivelsene. Hvis man i tillegg bygge kraftlinjer til andre land med fossile kraftverker, lar de satse fullt på CO2-rensing av kraftverkene som stenges, vil vi kunne eksportere miljøvennlig energi. Kraftlinjer er en veldig enkel måte å forhindre fossile kraftverker. Noe av oljefondet burde brukes til forsking av nettopp kjernefysikk og andre miljøvennlige energikilder.

(er bare 15 år (fyller 16 i oktober :smiley: ) men har sterke politiske meninger :wink: )
Lar tråden stå åpen for diskusjon :wink: