GBC

Åhærrejeminen!! :smiley:

youtube.com/watch?v=sUtS52lqL5w

Så den nylig på Facebook, ingeniørkunst på sitt høyeste :smiley:

Lego har vel allerede ansatt han i staben sin tenker jeg…:smiley:

Så flere bra der ja