GBC - Great Ball Contraption

Discussion about GBC setup PKH 2022!

I need someplace I can find somethings to build…

Dobbelpost.

Lets go BIG!
(and cut and paste alittle)

Regner med vi vil ha en bane med dingebomser som har som eneste mål å få baller videre på forskjellige kule måter i år og?
For å hjelpe Harald og Are litt med planleggingen, så er det greit å ha en viss oversikt over hvor mange bord etc vi trenger.
Derfor, de som har lyst til å stille med en, to, ti, tre hundre moduler, si i fra her. Gjerne både ca hvor mange og ca hvor lang din del av runden er.

Og er du usikker på om du har en som fungerer/er godkjent /er ferdig- ta den med! Min første GBC, var et makkverk som ikke fungerte når jeg deltok første gangen, og ble bygd om 7 eller 8 ganger i løpet av utstillingen, med god hjelp fra resten av de andre på bordet. (Den virker fremdeles ikke helt bra, men står på hylla som en påminnelse om hvor jeg startet)
Og har du aldri bygd en GBC i ditt liv, men har lyst…si fra, så skal vi klare å oppdrive byggebeskrivelse fra helt basic til Akiuki nivå om du trenger.

Årets mål (hm, disse har jeg sett før…men deja vu funker og)
1: Lage en kul GBC layout (og ha det moro mens vi gjør det!
2: Flere moduler, og større enn PKH 2019 og PKH 2021 (2019 hadde vi ca 42 moduler, 2021…noen som telte? Rundt 50 tror jeg.)
3: Rekruttere flere GBC byggere
Hårreisende mål:

  • Større enn Skærbæk!
    Total galskap-mål:
  • Egen hall og Verdensrekord! (Nåja, ta det litt rolig nå…eller…?)
  • Lasse har en egendesignet modul som faktisk virker hele helgen!

English:
I expect we will have a track with thingamabobs whose only goal is to get balls on in different cool ways this year too?
To help Harald and Are a little with the planning, it is good to have a certain overview of how many tables etc we need.
Therefore, those who want to participate with one, two, ten, three hundred modules, make a post here. Preferably both about how many and about how long your part of the round is.

And if you are unsure if you have one that works / is approved / is finished - bring it with you! My first GBC, was a craptastic masterpiece that did not work when I first participated, and was rebuilt 7 or 8 times during the exhibition, with good help from the rest of the others on the table. (It still does not work very well, but is on the shelf as a reminder of where I started)
And if you have never built a GBC in your life, but want to … say no, we will be able to find a building description from the very basic to the Akiuki level if you need it.

This year’s goal (hm, I’ve seen these before … but deja vu works too)
1: Create a cool GBC layout (and have fun while we do it!)
2: More modules, and bigger than PKH 2019 and PKH 2021 (2019 we had about 42 modules, 2021 … anyone counted? Around 50 I think.)
3: Recruit more GBC builders
Hair-raising goals:
Bigger than Skærbæk!
Total madness goal:

  • Own hall and World Record! (Well, take it easy now…or…?)
  • Lasse has a self-designed module that actually works all weekend!

Jeg har hele to fungerende (tror jeg) moduler! :laughing:

10-ish moduler her. Litt bygge- og repareringstid, så rundt 15. Har jeg masse tid til å bygge, borti 20.

6-7 moduler som funker, pluss kanskje en eller to som kan bli ferdige til riktig tid. :slight_smile:

Hva er egentlig reglene? Har man en utgangshøyde? En høyde man skal levere fra seg ballene på? Et mål for hvor mange baller man må få gjennom per minutt? Andre ting?

Vi følger stort sett standard “reglene” fra greatballcontraption.com/wiki/standard
(bortsett fra regel 3, den er sovende)

Kortversjon:
Input boks, 10 høy, minimum 10x10 lengde/bredde. Det skal den ta i mot i, og skal klare å levere til, I snitt en ball i sekundet. Eller en haug på opptil 30 baller på en gang.
Kjører stort sett fra venstre mot høyre.

Og klarer ikke modulen heeeelt de reglene så får vi det til på en måte som regel.

Er det noe støykrav? Den ideen jeg jobber med bråker ganske mye…

Bruker dere som lager GBC’er deler dere har fra vanlige modeller eller kjøper dere løse deler til de? Og hva gjør dere i så fall om dere skal bygge opp modellene det en gang var?

Støykrav…nei. Men har sett en video som har xylofon staver ballen ruller ned over…noe sier meg at den kanskje kan gå litt på nervene etter noen timer.

Jeg bruker stort sett av delelager og/eller handler løse deler.

Støykrav - ja, den må lage noe lyd :stuck_out_tongue:

Jeg stiller med minst 7 moduler.

Jeg kommer med en modul. Er påmelding åpnet for GBC? Og hva skal jeg skrive om den? Kan den være med på avstemningene eller bare den interne?

Stilles det felles strøm til rådighet? Jeg har kun batteriboks.

GBC-moduler kan kun være med på de interne avstemningene, dessverre, for publikum forstår ikke at de stemmer på kun én modul. Men det er egen kategori for GBC internt.

Alle som har meldt på GBC moduler / har tenkt til å ha moduler med i GBC oppsettet:
(Bortsett fra de som er med på GBC Workshop’en, de modulene har vi allerede regnet med)
Så Harald og Are kan vite ca hvor mange bord vi trenger i år, hvor lang blir “din del” av oppseettet sånn ca?
Everyone that wants to have modules in the GBC setup:
(Except those on the GBC Workshop - those modules have we already estimated needed space for)
To let Harald and Are have a estimate of how many tables/space we need this year, how long is your part of the layout approximately?

What we know so far:
Maico - about 20 meters
NDL - 4,5 meters
Workshop modules - 5,5 meters
Lasse - 2-3 meters (I want more time to build…!)

Thomas - ca 3 meter.

Da har jeg plass til en åttende modul om den blir ferdig.
Jeg har uansett en fleksibel modul som evt kan fylle hullet og vel så det.

Skal dette også meldes på annen måte, eller er det evt bare for deltagelse i konkurransen?

Hei.

Så ikke noen plass for å melde på GBC når jeg fylte ut påmeldingsskjemaet, men har lyst til å lage en liten modell basert på “ur-Technic” fra 70-tallet. Håper jeg kan “kile meg mellom” hvis jeg får den ferdig.

Jeg har meldt på en GBC modul på profilsiden min. Er den med i oversikten deres Lasse?