Forumet vil ha nedetid Onsdag 24.11 kl 19-21

Det er antatt att forumet vil ha ei nedetid på ca 1 time mellom kl 19-21 den 24.11.

Dette er diverre ikkje det nye forumet som kjem enno, men nedetida skyldes at infrastruktur må flyttes.

Jan Eirik
Technic kloss