For ungernes skyld

Lørdag 29. okt ble det avholdt basar på den nu nedlagte Voll skole i Rennebu kommune, Sør Trøndelag.
Kommunestyret her har valgt å spare penger og kun satse på en “sentrumsskole” på Berkåk.
Det har foranledet at tre lag som sogner til Voll skolekrets nå har tatt initiativ til å forhandle med Rennebu kommune om å overta de ledige skolebygninger for å få til et flerbrukshus og en privatskole.

I forbindelse med basaren hadde Gjermund tatt initiativ til en Lego utstilling i et av klasserommene på Voll skole. Langs den ene vegg hadde Gjermund montert en rekke med modulhus og egne MOC, bensinstasjon og legtøysbutikk. Og rundt denne husrekke kjørte tgv toget, 10233. På andre borde var det en utstilling av Friends modeller og Tivoli med karousell og pariserhjul samt et glasskap med bilmodeller.

En reol med Lego esker for salg hadde Gjermund også fått til, hvor overkuddet fra salget gikk til basarens formål - etablering av et flerbrukshus og en privatskole.

En av eskene som ble solgt for en aldeles rimelig penger var Snote skrinet - en lite eske med diverse klosser samt en byggeguide med forslag til kreativ bruk av klosser.

Gjermund hadde også lagt ut mange klosser fra sin egen samling slik at både store og små kunne samle brikker til ulike kreative modeller. Når en har sett hvor systematisk Gjermund har sortert sine klosser i sin egen Lego cave, må det bli et stort etterarbeid på ham når klossene skal på rett plass igjen.

Igjen var det spennende å betrakte såvel barn som voksne som kom inn i Gjermunds klasse. Spesielt de voksne gjorde store øyne når de så hvor mangfoldig Lego er, og se deres fasinasjon over de mange flotte modeller. Modeller som de ikke hadde forestilt seg kunne bygges av de “danske” brikker.

Det antas at det har vært mellom 150 til 200 besøkende i Lego klassen.

Undertegnet oppfattet det slik at mange av de besøkende satte stor pris på Gjemunds initiativ. Et initiativ som også viser hvordan man kan bruke Lego klossene til å fremme et godt formål i sin egen skolekrets. For ungernes skyld.

All honør til Gjermund.

kletvoldlego/Mogens

Etterskrift:

  1. Det ligger et stort potensiale i markedsføre hvor felles interesse og ikke minst få flere av de store barn ut av skapet - overbevise dem om at det er allreight at være kreativ med klosser selv når man er godt opp i årerne. Flere medlemmer!
  2. Brikkelauget burde innstifte en årlig pris - Den gylne kloss - som kunne tildeles den eller de som på en flott og prisverdig måte hadde brukt klossene til å fremme en sak. Hermed er forslaget fremmet for Brikkelaugets styre.

Harald fikk denne under PKH :slight_smile:

Stemmer! Brikkelauget har fra i år av en hederspris som deles ut årlig til medlemmer (utenom styremedlemmer) som gjør en god innsats for foreningen. :slight_smile: