Endringer på lego.no

Er lego.no blitt endret denne uken?
Hele siden er blitt norskspråklig (tidligere fikk jeg den bare som engelskspråklig med norske priser)
Legoshop er borte
Under produkter mangler blant annet City, Technic og Tog…

Velger jeg derimot Nederland, Tyskland eller f.eks UK ser verden ut som før…

endret:
Aha, velger jeg region f.eks UK ser den ut som før. Det nye er at jeg faktisk kan velge region Norge. Likevel litt merkelig at Legoshop mangler, og at oversikten over produkter er svært mangelfull.

så ut til å ha blitt opprettet 30.juli så dem jobber vel med å opprette resten over på norsk.

LEGOshop er nå der nå, ihvertfall.