En liten spørreundersøkelse om På kloss hold

Dette er en spørreundersøkelse til de som har deltatt på eller tror de kunne tenkt seg delta på På kloss hold i framtiden.
Vennligst ikke svar mer enn en gang.

Her er undersøkelsen, den tar kun noen få minutter.

De siste fem årene har På kloss hold (PKH) blitt arrangert fire ganger i Trondheim og en gang i Drammen.
Til neste år blir det en ny plass, og det diskuteres nå om man skal kjøre to arrangement i 2017 og årene framover, et omreisende PKH og et fast i Trondheim.

Dette er foreløpig på diskusjonstadiet, og før vi går videre på diskusjoner rundt innhold, om arrangementene skal ha hvert sitt navn, antall dager osv, ønsker vi å få en oversikt over hva laugets medlemmer tenker om to slike arrangement. Håper mange tar seg tid til å svare og er så ærlig som mulig, slik at vi får et visst bilde på om det er liv laga med to arrangement eller ei.

Vi håper derfor at flest mulig svarer på denne lille spørreundersøkelsen. Om man har mer på hjertet enn det undersøkelsen gir rom for, send oss en melding eller diskuter gjerne i denne tråden. På kloss hold er arrangement for og av AFOLs, så da er det viktig at vi har arrangement AFOLs vil delta på og er happy med.

Undersøkelsen er anonym og forplikter ikke, men ønsker man kan man sette navnet sitt helt til sist. Dette gir oss eventuelt mulighet til å stille oppfølgingspørsmål.

burde denne ligge i åpent forum? :wink:
eller er spørsmålene for publikum og?

Takk for alle svar så langt!

Godt spørsmål. Jeg la den der bevisst, slik at de som ikke er medlemmer også kan svare. Men spørsmålene var kun tiltenkt AFOLs, så det kunne jeg spesifisert litt bedre:)

Da har vi fått 42 svar, tusen takk!
Svarene vil bli brukt til videre diskusjon rundt PKH. Har du gode tanker du ikke har kommet med, del det gjerne her eller på PM - nå eller en gang i framtiden :wink:

harald-