Dverger søkes!

Jeg er på jakt etter dverger fra LEGOs hobbiten-sett. Figurene bør være i god stand, da spesielt med tanke på de som har kappe. Våpen og lignende trenger ikke være med. Fili og Kili har jeg, utenom de to så er alle figurene av interesse. Om du har noen av de og er villig til å selge, så send meg en pm :slight_smile:

Jeg er også interessert i hobbitensettet Bag End.