Byggekveld i Trondheim i mars?

Kanskje det er en god ide at vi tar en byggekveld i Trondheim igjen i mars?

Vi hadde et par kvelder i oktober/november i fjor som ble rent så trivelige, så da prøver vi igjen! :slight_smile:

Siden det er en liten “Sisyfos-oppgave” å finne en dag som passer for alle, foreslår jeg torsdag 15 mars.

Adressen blir Bregnevegen 53, på Moholt, der det står et spisestuebord som passer veldig godt til dette, har også innleggsplater hvis vi blir riktig mange. :smiley: (Ok, for å klargjøre: Det er hjemme hos meg. Eller hos kona og meg, da, selv om hun ganske sikkert evakuerer bygget den kvelden…) :slight_smile:

Start kl. 18.00 ser jeg for meg kan være en grei tid å starte på?

Jeg er med!

Om ikke noe kommer i veien så er jeg med.

Tenkte akkurat det samme selv. Jeg er med! :smiley:

I utgangspunktet kan jeg, så jeg er med om ikke noe kommer i veien.

Jeg kommer.

Bra initiativ :slight_smile:
Jeg kommer!

Bra tiltak, Webizz!

Dessverre er juniors fotballtreninger flyttet til torsdager for tiden, så jeg får ikke til å komme denne gangen. :frowning: