Bygge 42020 Helikopter...

Bygge bygge… Spoiler-alert! Blir et helikopter til slutt… :slight_smile:

youtu.be/Zbo6D4Sq-ac