Brikker før LEGO

Interessant historie:
youtu.be/iFELcl75CiY

Syns det var en litt morsom sak at det Amerikanske Halsam Product Company laget plastbrikker under fantastike navnet ELGO Plastic Company i 1946.

LEGO har jo selv innrømmet at de kopierte Kiddikraft når de laget sine første “Binding bricks”. Men har de hentet navnet fra noen andre også? :slight_smile:

I følge wikipedia: I 1934 skapte Christiansen firmanavnet LEGO. Ordet stammer fra den danske setningens leg godt sammensetning. LEGO-gruppen hevder at lego også betyr «jeg setter sammen» eller «jeg monterer» på latin, men dette er en ganske utvidet og fri oversettelse av et verb som kan bli oversatt med «jeg leser», «jeg samler», «jeg velger» eller «jeg passerer».

Klart de sier det! Først har de kopiert brikken fra Kiddikraft og så har de lånt firmanavnet fra noen andre!! :smiley:

Nei, jeg bare spøker nå! På den tiden så hadde de neppe så mye kommunikasjon rundt om i verden at de tenkte på dette med “kopiering” slik som vi gjør det i dag. Og jeg tror nok også på den danske betydningen av firmanavnet LEGO som passer godt med det de drev med.
ELGO var jo bare en forkortelse på etternavnene på de som stiftet selskapet, nemlig Hal Elliott og Sam Goss. Som jo er en mye kjedeligere forklaring på navnet.
Men LEGO var faktisk å besøkte dem en gang for å få de til å selge LEGO brikkene i USA. Men det skjedde vist nok ikke mer enn det ene besøket.
ebay.com/gds/Halsam-American … 096/g.html

Så vidt jeg har forstått ble Kiddikraft-brikkene brukt til å demonstrere hva støpemaskinene kunne gjøre på messer, bl.a. den messen der Christiansen fikk se støpemaskinen, og hva den kunne gjøre.

Det er ikke så usannsynlig at det kan ha fulgt med lisens til å lage Kiddikraft-brikker når de kjøpte støpemaskinene. Eventuelt at Kiddikraft ikke har tatt patent på brikkene sine utenfor UK med eller uten en avtale med leverandøren av støpemaskinene.

Det er i et hvert fall sikkert at produsenten av støpemaskinene har hatt former til produksjon av brikkene.

En annen mulig forklaring er at Kiddikraft har vært for presise i patentpapirene, og dermed bare tatt patent på brikker med spalte i hver kortende …

Det er interessant med gammel historie.
Uansett hvordan man ser det, er det Lego som først forsto at klossene måtte ha økt “clutch power” og være mer presist laget for å kunne bygges sammen på flere måter. Det er som noen har regnet ut uendelige mange måter å sette sammen klosser på og disse øker eksponensielt med antall klosser, samtidig tar ikke disse tallene hensyn til estetikk. 2x4 klosser satt tilfeldig sammen kan bli veldig fint om du har mange klosser og byggverket er stort, men med få klosser blir det litt, eh, firkantet.
M.a.o. åpnet Lego for at man kunne bygge mye mer komplekse byggverk. At TLG hele tiden har sørget for at klossene er laget så presise at de fortsatt passer sammen selv om de er laget med flere tiårs forskjell gjør at vi vender tilbake til Lego til tross for at klonene er billigere.