Bølgebrytende LEGO

Kom over denne av en bølgekraftstasjon :slight_smile:

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04002416/17-06-2016#t=11m2s

Nice laga av Cowboygibson