Autonomous Espionage Drone

AED er fremtiden for spionasjevirksomhet. Den sover ikke, den spiser ikke, den går ikke på do.

AED er skapt for å trenge dypt inn bak fiendens linjer og samle informasjon om deres planer og bevegelser. Dronen består av hode, kroppsmoduler, og hale. Hodet fungerer som rele mellom kontrollør og modulene, og halen som antenne og batterienhet som finner og samler strøm fra tilgjengelige kilder i felten. Hver enkelt kroppsmodul kan skille seg fra formasjonen og således samle informasjon et stort område med sensorer som kan kobles fra og ligge igjen mens enheten beveger seg ut av området. Enhetene er også utstyrt med to ladninger av eksplosiver til forsvar. Flere enheter kan grupperes sammen og skape et nettverk av usynlige kikkere.

AED kan være et sted nær deg allerede nå uten at du vet det.

Ooh! isj! Skolopender! :open_mouth:
Veldig stilig bygget, da! :smiley: