Artikler om Mountain Brick og Henrik

Til de av Brikkelaugets medlemmer som har lyst til å lese mer om Mountain Brick 2020 og Henrik Lorentzen sin bygging av Dovregubben og hans interesse for togbygging, 2x6 sider = 12 sider ialt, har redaktøren av MJ bladet, Norsk Modelljernbaneklubb, lagt ut en spesialutgave på Facebook gruppen Mountain Brick.
Bli gjerne medlem av denne gruppe og les de to artikler med flotte bilder.

De nevnte 12 Lego spesial sider kan også lastes ned fra Henrik sitt innlegg på side 3 på fanen Avisartikler om Brikkelaugets medlemmer på brikkelauget.no.

Takk til redaktør Geir Melgårdsbakken for hans flotte initiativ og inspirerende oppmøte på Mountain Brick 2020.

Rapport fra Mountain Brick 2020 vil komme på denne side senere. Men på grunn av den alle steds nærværende Korona med karantenefølger og lamming på gården kan rapporten først forvenetes tidligst i slutten av mai.

kletvoldlego/Mogens

NB! Tanken om er samarbeid mellom Mountain Brick 2021 og Norsk Modell jernbaneklubb i forbindelse med Dovrebanens 100 års jubileum i 2021 har vært luftet, uten at det har konkretisert seg så langt.
Så hvis det er noen i Brikkelauget som har et ben i begge “jernbanemiljøer” , ta kontakt for dialog.