Antall måter å sette 6 klosser i sammen på.

Vi fikk en rød boks utlevert på den middagen med 6 røde klosser i på kvelden 2 november og det står på innsiden av boksen at 6 2x4 klosser kan settes i sammen på 915103765 forskjellige måter.
:open_mouth:
Hvordan har lego kommet fram til det tallet ??.

Antar de IKKE har satt ned en person til å teste ut alle mulighetene, så da må det jo være matematisk regnet frem tall :slight_smile:

Google: math.ku.dk/~eilers/lego.html#howgetright

Utrolig lærerikt! Takk for den. :slight_smile: