AFOL verdenen

Litt info om AFOL verdenen der ute samt de som tar seg av oss.
Informasjon er basert på det som er innrapotert samt spørreundersøkelsene vi besvarer =)