1x1 klossar med bokstav på ønske kjøpt

Spesielt A, E og L er sakna. Kvite 1x1 klossar med bokstav på.